ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား

  • ငပိရည္
  • ငါး
  • ျငဳပ္သီး

ျပဳလုပ္နည္း

  • ငပိရည္ ေကာင္းေကာင္းကိုု နႏြင္းမႈန္႔ အနည္းငယ္ ထည့္၍ က်ဳိထားပါ။
  • ငါးကို မီးဖုတ္ၿပီး အသားေလးမ်ား ႏႊင္ထားပါ။
  • ျငဳပ္သီးကို ေလွာ္ျပီး ေထာင္းထားပါ။
  • က်ဳိထားသည့္ ငပိရည္၊ ငါးအသားႏႊာ နွင့္ ျငဳပ္သီး ေလွာ္ေထာင္း တို႔ကို ေရာ၍ ငပိရည္ ေဖ်ာ္ပါ။

Credit: Ko Thank