ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား

  • ငါးလိပ္ေက်ာက္ အူ – ၆၀ က်ပ္သား
  • ေ႐ွာက္သီး
  • ဆား
  • ေ႐ွာက္ရြက္
  • ျငဳပ္သီးစိမ္း

ငါးလိပ္ေက်ာက္အူ ၆၀ က်ပ္သား

  • ၾကက္သြန္နီ
  • ျငဳပ္ေကာင္းေစ့
  • စိမ္းစားငပိ
  • နံနံပင္

ျပဳလုပ္နည္း

ငါးအူမ်ားကို ေရစင္ေအာင္ေဆး ၊ ေ႐ွာက္သီး ၊ဆား န႔ဲနယ္ကာ အခြၽဲေတြစင္သြားေအာင္ အထပ္ထပ္ေဆးေၾကာရပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ ေ႐ွာက္ရြက္န႔ဲ ဆူလာတ့ဲအထိ ျပဳတ္ရပါတယ္ ။ အသားက်က္သြားတ့ဲအခါ ေရသြန္ၿပီး ၊ အတံုးေသးေသး ေလးေတြတံုးထားပါ

ေနာက္ဆံုး တုံးထားတ့ဲ ငါးအူ အတံုးေလးေတြကို ျငဳပ္သီးစိမ္း ၊ ျငဳပ္ေကာင္းေစ့ ၊ ၾကက္သြန္နီ ၊ စိမ္းစားငပိ ၊ ဆား ၊ နံနံပင္တို႔န႔ဲ သုပ္လိုက္တ့ဲအခါ အရသာ ထူးျခားေကာင္းမြန္တ့ဲ ငါးအူသုတ္ဟင္းတစ္ပြဲ ရပါၿပီ။

Credit: Shwe Pu Nyi