ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား

  • ပဲၾကီး
  • ေထာပတ္ပဲ
  • ဆီ

ျပဳလုပ္နည္း

  1. ပဲၾကီး၊ ေထာပတ္ပဲ ႏုႏုစိမ္းစိမ္းေလးေတြ ေရြးဝယ္ျပီး တစ္ည (သို႔) တစ္ေန႔ခင္း ေရစိမ္ထားပါ။ ၿပီးလ်ွင္ ေရစစ္ပါ။
  2. ဒယ္အိုုးထဲတြင္ ဆီမ်ားမ်ား ထည့္၍ မီးေအးေအးမွာ ေရစစ္ထားေသာ ပဲမ်ား နည္းနည္းစီ ထည့္ေၾကာ္ပါ။
  3. အက်က္ညီေစရန္ မၾကာခဏ ေမႊေပးျပီး  ၆ မိနစ္ ခန္႔ ေၾကာ္ေပးပါ။ ေၾကာ္ျပီးသား ပဲမ်ားကိုု ဆီစစ္ရ်္ အေအးခံပါ။
  4. ေအးသြားလ်ွင္ ေလလံုတ့ဲ ဗူးေလးမွာ သိမ္းထားပါ။
  5. ဆီသန္႔သန္႔ နဲ႔ အိမ္မွာ ေၾကာ္တ့ဲ ပဲေၾကာ္ မြမြေလးေတြ ရပါျပီ။

Credit: Soe Cooking Collection‬