ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား

ေရႊၾကည္ – ေလးဗူး

အုန္းးနို႔ဗူးၾကီး – တစ္ဗူး

သၾကား – သုးံဗူး

ေထာပတ္ – 1/2ဗူး

ဆီ – တစ္ဗူး

ေရ နဲ႔ အုန္းနို႔ ေပါင္း- ငါးဗူး

ဘိန္းေစ့ – နွစ္ဇြန္း

ျပဳလုပ္နည္း

ေရႊၾကည္ ကို မီးနည္းနည္း နဲ႔ေလွာ္ျပီး ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား ေရာျပီး ဆီျပန္သည္ထိ ေမႊေပးပါ။

ေရကုန္ရင္ ကင္မည့္ ဗန္းထဲ ေထာပတ္သုပ္ျပီးး ထည့္ပါ။

အေပၚက ေထာပတ္သုပ္ျပီး ဘိန္းေစ့ ျဖဴးေပးပါ။

Oven နဲ႕ အေပၚေအာက္မီး 180° နဲ႔ မိနစ္ 30 ကင္လ်ွင္ ေရႊေရာင္သန္းေနတဲ့ ဆႏြင္းမကင္းေလး ရပါျပီ။ ေအးမွ လိုသလို လွီးျပီး သုးံေဆာင္ နိုင္ပါသည္။

(ဖရံုယို၊ သီဟိုလ္ေစ့၊ စပစ္ေစ့ ၾကိဳက္ပါက ထည့္နိုင္ပါသည္။ ပထမဆံုး ဆႏြင္းမကင္း လုပ္ၾကည့္တာပါ။ လိုအပ္တာမ်ားလဲ ေျပာျပပါ)

Credit: Daw Suu Suu