ျပင္ဆင္ရမည့္ ပစၥည္းမ်ား

ၾကက္ဥ၊ ေရညွိထမင္းလိပ္သံုး ေရညွိ၊ အူေအာင္း (Burdock) ဟု ေခၚသည့္ အျမစ္တစ္မ်ိဳးအား ျပဳတ္ၿပီး ပဲငံျပာရည္အစရွိသည္ျဖင့္ ႏွပ္ထားသည့္ အူေအာင္းဂ်ိဳရင္းမ္ ၊ ဂဏန္းသားေခ်ာင္း ၊ အခ်ိဳေဖာက္ထားသည့္ မုန္လာဥျဖဴ (ဒန္းမူဂ်ီ) ၊ ထမင္း ၊ ဆားအနည္းငယ္ (ဇြန္းအေသး ½) ႏွင့္ သၾကား ဇြန္းေသး ½ ႏွင့္ ရွာလကာရည္ ဇြန္းေသး ½ ၊ ႏွမ္းဆီေမႊး ဇြန္းေသး ½

Source: bodygeek.ro

အရင္ဦးဆံုး အသားျပားကို ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း အရြယ္အစား ညီညာစြာ လွီေပးပါ

Source: Kimchimari

အူေအာင္း (Burdock) ဟု ေခၚသည့္ အျမစ္တစ္မ်ိဳးအား ျပဳတ္ၿပီး ပဲငံျပာရည္အစရွိသည္ျဖင့္ ႏွပ္ထားသည့္ အူေအာင္းဂ်ိဳရင္းမ္ကို ထုတ္ၿပီး အသားျပားလွီးသည့္ အရြယ္အစားအတိုင္း ညီညာစြာ လွီးပါ။

Source: The Asian Slice

မုန္လာဥျဖဴ အခ်ိဳ (ဒန္းမူဂ်ီ) ကိုလည္း အသားျပားလွီးသကဲ့သို႕ သင့္ေတာ္မည့္ အရြယ္အစားခန္႕ ညီညာစြာ လွီးၿပီး အသင့္ျပင္ထားေပးပါ။

အသင့္ျပင္ထားသည့္ ဂဏန္းသားအေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ အသားျပားေခ်ာင္းမ်ားကို ဒယ္အိုးျပားေပၚတြင္ အသာေလး ကင္ေပးပါ။

Source: korea in my kitchen

ၾကက္ဥကို ေမႊခေလာက္ၿပီးေနာက္ ဒယ္အိုးျပားေပၚတြင္ ကင္ေပးပါ။

Source: cookingonions.com

ထမင္းအား အရမ္း မေပ်ာ့မၿပဲပဲ ဆန္လံုးပုံစံမျပတ္ ေတာင့္ေတာင့္အိအိေလး ခ်က္ထားၿပီးေနာက္ ဆားအနည္းငယ္ ဇြန္းအေသး ½ ၊ သၾကား ဇြန္းအေသး ½ ၊ ရွာလကာရည္ ဇြန္းအေသး ½ ၊ ႏွမ္းဆီေမႊး ဇြန္းအေသး ½ ထည့္ၿပီး ႏွံ႕ေအာင္ ေရာေမႊေပးပါ။

Source: Healthy Home Cooking – WordPress.com

ေရညွိျပား (ဂင္မ္)ကို ခင္းၿပီး ထမင္းကို ေရညွိျပားေပၚျဖန္႕တင္ၿပီးအနည္းငယ္ ဖိေပးၿပီးေနာက္ အသင့္ျပင္ထားသည့္ ၾကက္ဥ၊ အသားျပား၊ အူေအာင္း ၊ မုန္လာဥအခ်ိဳ(ဒန္းမူဂ်ီ)၊ ဂဏန္းသားေခ်ာင္းမ်ားကို တင္ေပးၿပီးေနာက္ အလိပ္လိပ္ေပးပါ။

လိပ္ၿပီးသြားေသာ ကင္မ္ဘပ္(ေရညွိထမင္းလိပ္)တြင္ ႏွမ္းဆီေမႊးအနည္းငယ္ သုတ္ေပးပါ။

Source: Northwest Workshop

စားလို႕ေကာင္းမည့္ အရြယ္အစားခန္႕မွန္း၍ လွီးေပးၿပီးပါက Kimbab (ကိုရီးယား ေရညွိ ထမင္းလိပ္) ျပဳလုပ္ျခင္း ၿပီးဆံုးသြားၿပီ ျဖစ္ပါသည္။