ဝက္ဂုတ္သား ေပါင္တစ္ဝက္ခန္႕ကို အသင့္ျပင္ထားေပးပါ။

2

ၾကက္သြန္ျဖဴ ေတာက္ေတာက္ဆင္း ၁ဇြန္း၊ ပဲငံျပာရည္ ၂ဇြန္းကို ထည့္ေပးပါ။

3

ပဲငံျပာရည္ႏွင့္ ၾကက္သြန္ျဖဴေတာက္ေတာက္ဆင္းကို ေသေသခ်ာခ်ာ ႏွံ႕ၿပီး အသားထဲ စိမ့္ဝင္ေအာင္ နယ္ေပးပါ။

4

ပဲငံျပာရည္ ၂ဇြန္း၊ ငရုတ္သီမႈန္႕ ၃ဇြန္း၊ အိုရီဂိုဒန္း ဟုေခၚတြင္သည့္ ဟင္းခတ္အရည္ ၁ဇြန္း၊ ၾကက္သြန္နီပါးပါးလွီထားသည့္ ၁ဥ ၊ ဆိုဂ်ဴအရက္ ၁ဇြန္း၊ ငရုတ္ေကာင္းမႈန္႕၊ ႏွမ္းဆီေမႊး အနည္းငယ္တို႕ကို ေရာထည့္ၿပီး ဟင္းအႏွစ္ကို ျပင္ဆင္ေပးပါ။

5

ၾကက္သြန္နီပါးပါးလွီထားသည့္ ၁ဥ ၊ ဆိုဂ်ဴအရက္ ၁ဇြန္း၊ ငရုတ္ေကာင္းမႈန္႕၊ ႏွမ္းဆီေမႊး အနည္းငယ္တို႕ကို ေရာထည့္ၿပီး ဟင္းအႏွစ္ကို ျပင္ဆင္ေပးပါ။

ဟင္းခ်က္ဒယ္အိုးကို အပူေပးၿပီးေနာက္ ဆီလံုးဝ မထည့္ပဲ အသားမ်ားကို အရင္ဆံုး က်က္ေအာင္ အပူေပး လွိမ့္ေပးပါ။

6

ဟင္းခ်က္ဒယ္အိုးကို အပူေပးၿပီးေနာက္ ဆီလံုးဝ မထည့္ပဲ အသားမ်ားကို အရင္ဆံုး က်က္ေအာင္ အပူေပး လွိမ့္ေပးပါ။

အသားစိမ္း၏ အေရာင္ အနီေရာင္မ်ား ေပ်ာက္သြားသည့္အထိ အသားကို အပူေပးက်က္ေအာင္လုပ္ေပးပါ။

7

ေကာင္းေကာင္း က်က္သြားၿပီျဖစ္ေသာ ဝက္သားေပၚတြင္ အသင့္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ ဟင္းအႏွစ္မ်ား ထည့္ေပးပါ။

8

ဟင္းအႏွစ္ႏွင့္ အသားကို အတူတကြ ေၾကာ္ေပးပါ။

9

ေနာက္ဆံုးတြင္ ၾကက္သြန္နီႏွင့္ ၾကက္သြန္ၿမိတ္မ်ား၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား ထည့္ေပးပါက ဂ်ယ္ယုဘို႕ကြန္းမ္ဟုေခၚသည့္ ဝက္သားေၾကာ္ခ်က္ ဟင္းတစ္ခြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ပါၿပီ။

10