မဂၤလာပါ။ တခါတေလ အဆီအဆိမ့္ေတြကင္းေဝးတဲ့ အသားေတြကေရွာင္ၿပီး ငါးေႀကာ္ေလးေျပာင္းစားႀကရေအာင္။ ကိုရီးယားစတိုုင္ ေဆာ့စ္ေလးနဲ႕ဆုိေတာ့ အရသာေလးလည္း တမ်ိဳးထူးျခားေနမွာပါ။