၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ကမာၻေပၚမွာ ဘီယာေစ်းကြက္တစ္ခုလံုးမွာ ေဒၚလာ ၆၆၁ ဘီလီယ်ံ ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ကမာၻေပၚမွာ အမ်ားဆံုး ေရာင္းခ်ခဲ့ရတဲ့ ဘီယာ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါမယ္။ တခ်ိဳ႕ဘီယာ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ထုတ္ခဲ့သလို တခ်ို႕ ဘီယာ တံဆိပ္ေတြက တရုတ္ႏိုင္ငံမွာ ထုတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

Snow

Snow ဘီယာတံဆိပ္က ခန္႔မွန္းေခ် Hectoliters ေပါင္း ၁၀၁.၃ သန္း ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ Snow ဘီယာ အမွတ္တံဆိပ္ကိုေတာ့ စာဖတ္ ပရိတ္သတ္ေတြ သိပ္သိမွာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီ တံဆိပ္က တရုတ္ႏိုင္ငံမွာဘဲ ေရာင္းခ်လို႔ျဖစ္ပါတယ္။

Budweiser

“Budweiser ဘီယာက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ Hectoliters ေပါင္း ၄၉ .၂ သန္းေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

Tsingtao

Tsingtao ဘီယာကလည္း တရုတ္ႏိုင္ငံက ျဖစ္ၿပီး ဘီယာ Hectoliters ေပါင္း ၄၉  သန္း ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

Bud Light

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ Light beer ထဲမွာ နာမည္ႀကီးတဲ့ Bud Light ျဖစ္ၿပီး Hectoliters ေပါင္း ၄၄.၈ သန္းေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

SKOL

Hectoliters ေပါင္း ၃၅.၁ သန္းေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ၿပီး SKOL က ဘရာဇီးမွာ ထုတ္လုပ္တဲ့ ဘီယာ ျဖစ္ပါတယ္။

Heineken

နယ္သာလန္ႏိုင္ငံမွာထုတ္လုပ္တဲ့ Heineken ကေတာ့ ကမာၻ႔ေရာင္းအားအေကာင္းဆံုး နံပါတ္ ၆ ထဲမွာပါပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း Heineken ကို ေသာက္ၾကပါတယ္။ ဘီယာ Hectoliters ေပါင္း ၃၄.၃ သန္းေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

အဲ့ဒီအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရရွိႏိုင္တဲ့ ေနာက္ထပ္ ဘီယာ တစ္မ်ိုးျဖစ္တဲ့  CORONA ကေတာ့ ေရာင္းအားအေကာင္းဆံုး နံပါတ္ ၉  အဆင့္ရွိၿပီး Hectoliters ေပါင္း ၂၈.၈ သန္းေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။