“ဟယ္၊ ေန႔တိုင္းစားရတာ ဒီဟင္းေတြခ်ည္းပဲ ႐ုိးအီလွၿပီ” ဆိုသူေတြအတြက္ အသစ္အဆန္းကေလးလည္းျဖစ္အရသာလည္း႐ွိ က်န္းမာေရးအတြက္လည္း အိုေခ စိုျပည္ေစမယ့္ ဟင္းရြက္စံုစြပ္ျပဳတ္လုပ္နည္းေလးကို မ်ွေဝလိုက္ပါၿပီ။