ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား

  • ငါးနီတူငါးေျခာက္
  • ေျမပဲ
  • ၾကက္သြန္နီ
  • ၾကက္သြန္ျဖဴ
  • င႐ုပ္သီးအနီေျခာက္
  • င႐ုပ္သီးအနီအ႐ွည္
  • ပုဇြန္ငါးပိ(သို႔) ပုဇြန္ေျခာက္မႈန္႔
  • ဆား
  • သၾကား
  • ဆီ

ျပဳလုပ္နည္း

ပထမဆံုး ငါးနီတူ၊ ငါးေျခာက္ေလးမ်ားကို ေရစင္ေအာင္ ေဆးၿပီး ဇကာျဖင့္ ေရစစ္ထားပါ။ ၾကက္သြန္အနီ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ ၊င႐ုပ္သီး အနီ ေျခာက္၊ င႐ုပ္သီးအနီအ႐ွည္(ပံုျဖင့္ေဖာ္ျပထားပါသည္) တို႔ကိုေရာၿပီး ႀကိတ္စက္ျဖင့္ ႀကိတ္(သို႔) င႐ုပ္ဆံုျဖင့္ ေထာင္းထားပါ။

ဒယ္အိုးထဲသို႔ ဆီခပ္ မ်ားမ်ားထည့္ၿပီး ေျမပဲဆံမ်ားကို အရင္ေၾကာ္ပါ။ ထို႔ေနာက္ ပန္းကန္ျပား တစ္ခု ထဲထည့့္ၿပီး အေအးခံထားပါ။ေျမပဲဆံေၾကာ္ထားသည့္ ဆီထဲသို႔ ေရစစ္ထားသည့္ ငါးနီတူ ငါးေျခာက္ေလးမ်ား ထည့္ၿပီး မီးေအးေအးျဖင့္ ေၾကာ္ပါ။

အနည္းငယ္ ၾကြပ္လာပါက ဒယ္အိုးကို တစ္ဖက္သို႔ ေစာင္းၿပီး မီးပိတ္ ဆီစစ္ထားကာ ၂-မိနစ္ခန္႔အေအးခံထားကာ ဒုတိယ အႀကိမ္ ငါးေျခာက္မ်ား ၾကြပ္ရြလာသည္ထိ ေၾကာ္ၿပီး ဇကာျဖင့္ ဆီစစ္ထားပါ (ငါးေျခာက္မ်ား ပိုမိုႂကြပ္ရြ ေစရန္အတြက္ ၂ ႀကိမ္ေၾကာ္ေပးရပါသည္။)

ငါးေျခာက္ ေၾကာ္ထားသည့္ ဆီထဲသို႔ အသင့္ ေထာင္းထားသည့္ င႐ုပ္အႏွစ္ထည့္ၿပီး ေမႊးလာသည္ထိ ဆီသတ္ၿပီး ပုဇြန္ ငါးပိ အနည္းငယ္ ထည့္ပါ။

ပုဇြန္ငါးပိ မႀကိဳက္ နွစ္သက္ပါက ပုဇြန္ေျခာက္ အမႈန္႔ထည့္ပါ။ ထို႔ေနာက္ င႐ုပ္သီး အႏွစ္မ်ားကို ဆီစစ္ၿပီး ပန္းကန္လံုး တစ္ခုထဲ ထည့္ထားပါ။ မီးဖိုကို မီးပိတ္ထားၿပီး ဒယ္အိုးထဲသို႔ ဆားႏွင့္ သၾကား အနည္းငယ္ ဆီထည့္ၿပီး အသင့္ေၾကာ္ ထားသည့္ေျမပဲစံထည့္ၿပီးေရာေမႊပါ။

အသင့္ေၾကာ္ထားသည့့္ ငါးနီတူေျခာက္ ပါေရာထည့္ၿပီး ေမႊကာ မီးကို ခပ္ေအးေအး ဖြင့္ထားၿပီး င႐ုပ္သီး အႏွစ္သင့္ ေတာ္သေလာက္ ထည့္ၿပီး ေရာေမႊေပးကာ ႂကြပ္ရြၿပီး အနံ႔ေမႊးလာပါက မီးပိတ္ခ်၍ အသင့္ စားသံုးႏိုင္ပါသည္။ (အေအးခံၿပီး ပုလင္းထဲသို႔ထည့္ထားပါက ၾကာ႐ွည္စြာစားသံုး၍ရပါသည္။)

Credit: ဇြဲသုသု