ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား

  • ေဂြးသီး
  • မ်ွင္ငပိ
  • ျငဳပ္သီးစိမ္း
  • ၾကက္သြန္ျဖဴ
  • ဟင္းခ်ဳိမွုန႔္

ပဳလုပ္နည္း

ေဂြးသီးမ်ားကိုု ေသးေသးလွီးပါ။

မ်ွင္ငပိကို မီးဖုတ္ပါ။

ျငဳပ္သီးစိမ္းမ်ားကို ေရအနည္းငယ္ ထည့္ရ်္ ျပဳတ္ေလွာ္ပါ။

ျပီးလ်င္ ျငဳပ္သီးစိမ္း ျပဳတ္ေလွာ္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ ၊ ဟင္းခ်ဳိမွုန္႔ အနည္းငယ္ တိုု႔ကိုု ေရာေထာင္းပါ။

ထိုု႔ေနာက္လွီးထားေသာ ေဂြးသီးမ်ားကိုပါ ေရာျပီး ထည့္ေထာင္းပါ။

ငပိမီးကင္ကို ေနာက္ဆံုုးမွ ထည့္၍ ေထာင္းပါ။

မိမိနွစ္သက္ရာ အစပ္္အေပါ႔အငံ အေနေတာ္ျဖစ္လ်င္ သံုုးေဆာင္နိုင္ပါျပီ။

ရႈးရွဲ ေဂြးသီး ငပိေထာင္း

MyFood Myanmar