ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား

  • ဝက္နံရုုိး
  • ၾကက္သြန္ျဖဴ
  • ဆား
  • ပ်ားရည္
  • နွမ္းဆီ

  • ဂ်င္း
  • တရုုပ္မဆလာ
  • အာလူးအမႈန္႔
  • ပဲငပိ

ျပဳလုုပ္နည္း

၁။ ဝက္နံ႐ုိး ကို ၾကက္သြန္ျဖဴ ၊ ဆား ၊ ပ်ားရည္ ၊ နွမ္းဆီ ၊ ဂ်င္းေထာင္းအရည္ညွစ္ျပီး တရုုပ္မဆလာ ၊ အာလူးအမႈန္႔ နဲ႔ နယ္ႏွပ္ထားပါ ။

၂။ နယ္ထားတဲ့ ဝက္နံ႐ုိးကို အ႐ုိုးပါ နူးေအာင္ ပဲငပိနဲ႔ ေပါင္းလိုက္တာပါ ။

၃။ ပဲငပိနံ႔ သင္းသင္းေလးနဲ႔ အင္မတန္ စားေကာင္းပါတယ္ ။

Credit: Snow June