စိုက္ရပ်ိဳးရတာလည္း ဝါသနာပါၿပီး ကိုယ္တိုင္စိုက္ပ်ိဳးတဲ့ ေအာ္ဂန္းနစ္သီးႏွံေတြကို စားသံုးခ်င္သူေတြအတြက္ အသံုးဝင္မယ့္ စိုက္ခင္း ဒီဇုိင္းေတြကို ေဝမွ်ေပးခ်င္ပါတယ္။

ေျမေနရာ က်ဥ္းက်ဥ္းကို ဘယ္လိုအသံုးခ်မလဲ၊ စိုက္ခင္းေတြကလည္း လွလွပပျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုထားမလဲဆိုတဲ့ စိတ္ကူးေတြ ရရွိေအာင္ကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။

သစ္သားျပားေတြနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးဖို႔ စင္ရိုက္မယ္

ဝါးေခ်ာင္းေလးေတြ ယွက္ၿပီး စင္ထုိးမယ္

ဒီလို ဝါးေခ်ာင္းေလးေတြ ယွက္ၿပီး စင္ထုိးစိုက္တာက သခြားသီး၊ ပဲ တို႔ကို စိုက္ပ်ိဳးရာမွာေကာင္းပါတယ္။

ဇကာကြက္ေလးေတြနဲ႔လည္း အဆင္ေျပ

အႏြယ္ပင္ေလးေတြကို စိုက္ဖို႔အတြက္

ေလွကားပါပံုစံ သစ္သားစင္ေလးေတြ

မလိုအပ္ရင္လည္း ျပန္ေခါက္သိမ္းထားလို႔ရတဲ့ ဒီဇိုင္းပါ

ဗူးသီးေလးေတြကိုလည္း ဒီလိုလွလွပပ စိုက္လို႔ရတယ္ေနာ္