ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား

  • ကန္ဇြန္းဥ အနီ (အခြံခြာၿပီး) – ၂၂၀ ဂရမ္ (ေပါင္းထာပါ)
  • ဆန္မႈန္႔ – ၁၀၀ ဂရမ္
  • အုုန္းနိုု႔ – ၁၀၀ ml

  • သၾကား – ၅၀ ဂရမ္
  • ဆား – အနည္းငယ္
  • အုုန္းသီး အနည္းငယ္ – ( ျခစ္ထားပါ )

ျပဳလုပ္နည္း

ေပါင္းထားေသာ ကန္ဇြန္းဥကို အားလံုုး ေၾကညက္သြားေအာင္ ခရင္းနွင့္ ေျခထားပါ ။

ေျခထားေသာ ကန္ဇြန္းဥ အနွစ္မ်ားကို ဇလံုု တခုုထဲတြင္ ဆန္မႈန္႔ ၊ အုုန္းနိုု႔ ၊ သၾကား ၊ ဆား အနည္းငယ္တိုု႔နွင္႔ နွံ႔စပ္ေအာင္ နယ္ပါ။

ၿပီးလ်င္ ပံုစံခြက္ထဲတြင္ ထည့္၍ အေပၚမွ ျခစ္ထားေသာ အုုန္းသီးဖတ္ေလးမ်ားကို ျဖဴး၍ ေပါင္းပါ။

ေပါင္းၿပီးသား ကန္ဇြန္းဥမုုန္႔မ်ားကိုု အေအးခံထားပါ။

ၿပီးလွ်င္ ကဇြန္းဥ မုုန္႔ခြက္မ်ားကို ေရခဲေသတၱာထဲတြင္ ထားၿပီးလွ်င္ စားကာနီးမွ ခြက္ေလးမ်ားထဲမွ ထုပ္ၿပီး သံုးေဆာင္နိုင္ပါသည္။

ေမႊး၍ ေအးေနေသာ ကန္ဇြန္းဥမုန္႔ေလးကို ႀကိဳက္နွစ္သက္ ၾကပါေစ။

MyFood Myanmar