ကန္စြန္းဥ အခ်ိဳခ်က္

ကန္စြန္းဥ ၂ဥကို အဆင္သင့္ျပင္ထားပါ။

ကန္စြန္းဥ အခ်ိဳခ်က္

ကန္စြန္းဥကို စားလို႕ေကာင္းမည့္ အရြယ္ေတာ္ေလး တံုးပါ။

ကန္စြန္းဥ အခ်ိဳခ်က္

ဒယ္အိုးျပားထဲတြင္ ဆီကို ကန္စြန္းဥ တစ္ဝက္ခန္႕နစ္သြားေလာက္သည္အထိ ထည့္ေပးပါ။

ကန္စြန္းဥ အခ်ိဳခ်က္

ဆီပူလာပါက ကန္စြန္းဥကို ထည့္ေပးပါ။ မီးအပူရွိန္ ျပင္းျပင္းျဖင့္ ၅မိနစ္၊ မီးအပူရွိန္ ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ျဖင့္ ၅မိနစ္ခန္႕ က်က္ေအာင္ ထားေပးပါ။

ကန္စြန္းဥ အခ်ိဳခ်က္

ကန္စြန္းဥမ်ား အဝါေရာင္သန္းလာသည္ အထိ ေသခ်ာ က်က္ေအာင္ ထားေပးပါ။

ကန္စြန္းဥ အခ်ိဳခ်က္

ကန္စြန္းဥမ်ားကို ဆယ္ထုတ္ၿပီးေနာက္ ဆီမ်ားကို ဖယ္ထုတ္ေပးပါ။

ကန္စြန္းဥ အခ်ိဳခ်က္

သၾကား ၂ဇြန္း ထည့္ေပးပါ။

ကန္စြန္းဥ အခ်ိဳခ်က္

ပ်ားရည္ ၂ဇြန္း ထည့္ေပးပါ။

ကန္စြန္းဥ အခ်ိဳခ်က္

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ကန္စြန္းဥႏွင့္ အတူ ေသခ်ာ ေရာေပးၿပီးပါက အရသာရွိေသာ ကိုရီးယား ကန္စြန္းဥ အခ်ိဳခ်က္ ( ဂိုဂူးမား မတ္ထန္း ) အသင့္ စားသံုးႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ကန္စြန္းဥ အခ်ိဳခ်က္

ဟင္းပြဲေလး ပိုၿပီး လွသြားေအာင္ ႏွမ္းအမဲမ်ားကို ျဖဴးေပးလိုက္ပါက ပိုၿပီး စားခ်င္စဖြယ္ျဖစ္သြားမွာပါ။

ကန္စြန္းဥ အခ်ိဳခ်က္

Credit: blog.naver.com