ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား

 • ပုစြန္
 • ဆား
 • နနြင္း
 • မ်ွစ္စိမ္း
 • ပုစြန္ငပိ

 • ဟင္းခတ္မႈန္႔
 • ဓညင္းသီး
 • ဆန္ေလွာ္မႈန္႔
 • ဆူးပုတ္
 • ရံုးပတီ

Ladyfinger

 • ႐ြက္စံု မ္း
 • ပင္စိမ္း
 • ငရုတ္သီးစိမ္း

ျပဳလုပ္နည္း

တာလေပါဟင္းက ပုစြန္ကို ဆား ၊ နနြင္းနယ္ၿပီး က်က္ရံု ေလွာ္ထားပါ။

မ်ွစ္စိမ္းကို အပူကုန္သြားေအာင္ ျပဳတ္ၿပီး ျပဳတ္ေရသြန္ ျပစ္ပါ။

မ်ွစ္ကို ေနာက္တခါ ထပ္ျပဳတ္ျပီး ပုစြန္ထည့္၊ ပုစြန္ငပိ၊ ဆား၊ ဟင္းခတ္မႈန္႔ထည့္၊ ဓညင္းသီးထည့္၊ ဆန္ေလွာ္မႈန္႕ ေရေဖ် ာ္ထည့္၊ ဆူးပုတ္၊ ရံုးပတီစတဲ့ ႀကိဳက္ရာ ႐ြက္စံုေလး ထည့္ၿပီး ေနာက္ဆံုးမွ ပင္စိမ္းေလးအုပ္ၿပီး ခ်ပါ။

ငရုတ္သီးစိမ္းေလးပါ ထည့္ရင္ ပိုေကာင္းမယ္ ထင္တယ္။ မမက မထည့္လိုက္ရဘူး။

Credit: မိုး တိမ္တိုက္