ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား

  • မ်ွစ္ဝါ
  • မ်ွင္ငပိ
  • ျငဳပ္သီးစိမ္း
  • ၾကက္သြန္ျဖဴ
  • ဟင္းခ်ဳိမွုန္႔

ျပဳလုပ္နည္း

  1. မ်ွစ္ဝါ ကိုု ပထမဦးစြာ ျပဳတ္ပါ။ ျပီးလ်င္ မ်ွစ္ဝါမ်ားကို ေသးေသးလွီးထားပါ။  မ်ွင္ငပိကို မီးဖုတ္ပါ။
  2. ျငဳပ္သီးစိမ္းမ်ားကုိ ေရအနည္းငယ္ ထည့္၍ ျပဳတ္ေလွာ္ပါ။
  3. ျပီးလ်င္ ျငဳပ္သီးစိမ္း ျပဳတ္ေလွာ္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ဟင္းခ်ဳိမွုန္႔ အနည္းငယ္ တိုု႔ကို ေရာေထာင္းပါ။
  4. ထိုု႔ေနာက္လွီးထားေသာ မ်ွစ္ဝါမ်ားကိုပါ ေရာျပီး ထည့္ေထာင္းပါ။
  5. ငပိမီးကင္ကို ေနာက္ဆံုးမွ ထည့္၍ ေထာင္းပါ။  မိမိနွစ္သက္ရာ အစပ္ အေပါ႔အငံ အေနေတာ္ျဖစ္လ်င္ သံုးေဆာင္နိုုင္ပါျပီ။

MyFood Myanmar