တ႐ုတ္ - Chinese | ဘဲသား - Duck | အကင္ - Grilled | ၾကက္သား - Chicken

ၾကက္ကင္ ၊ ဘဲကင္ လုပ္နည္း

August 6, 2016

ၾကက္ကင္ ၊ ဘဲကင္ လုပ္နည္း


Share this on:

ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား

 • ၾကက္ ၊ ဘဲ - ႏွစ္သက္ရာ
 • ပ်ားေရ - ၁ဇြန္း (ဟင္းခ်ိဳဇြန္း)
 • ေရ - ၂ ဇြန္း (ေယာက္ခ်ိဳဇြန္း)
 • ႐ွာလကာေရ - အနည္းငယ္
 • အခ်ိဳမႈန္႔ - ၅၀ ဂရမ္
 • ဆား - ၅၀ ဂရမ္
 • ဂ်င္း - ၅၀ ဂရမ္
 • ၾကက္သြန္နီ - ၅၀ ဂရမ္
 • စမုန္စပါး - ၅၀ ဂရမ္
 • ေလညႇင္း - ၅၀ ဂရမ္
 • ဖာလာ - ၅၀ ဂရမ္
 • နံနံပင္
 • ၾကက္သြန္ၿမိတ္
 • ဆီ

ျပဳလုပ္နည္း

 1. ပ်ားေရ ၊ ေရ ၊ ႐ွာလကာေရ အားလုံးကို ေရဆူေအာင္ ျပဳတ္ၿပီးလ်ွင္ အႀကိမ္ ၂၀ ခန္႔ ၾကက္သား ၊ ဘဲသား ကိုေလာင္းေပးပါ ။
 2. ၿပီးလွ်င္ အခ်ိဳမႈန္႔ ၊ ဆား ၊ ဂ်င္း ၊ ၾကက္သြန္နီ ၊ စမုန္စပါး ၊ ေလညႇင္း ႏွင့္ ဖာလာ အားလုံးကို ၾကက္ ၊ ဘဲ ဝမ္းထဲကို ထည့္ပါ ။
 3. ၿပီးလ်ွင္ ၾကက္ ၊ ဘဲ ၏ ဝမ္းေပါက္ကို စူးခြၽန္းနဲ႔ လုံအာင္ပိတ္ပါ ။
 4. ခြၽင္းခ်က္ အေနျဖင့္ နံနံပင္ ၊ ၾကက္သြန္ၿမိတ္ ႏွစ္သက္ရင္လည္း ထည့္လို႔ ရပါတယ္ ။
 5. ၿပီးလွ်င္ သံစည္ပိုင္း ထဲမွာ ၁၅ မိနစ္ခန္႔ ကင္ပါ ကင္ၿပီးသြားရင္ ဆီကို ဆူေအာင္ ခ်က္ၿပီး မီးကို ေအးေအး ထားပါ ။
 6. ဆီ ဆူၿပီးသားထဲကို ၾကက္ ၊ ဘဲ ကို ၁၅ မိနစ္ခန္႔ ထည့္ပါ ။ အဲဒါၿပီးရင္ အနံ႔ အရသာနဲ႔ ျပည့္စုံတဲ့ ၾကက္ ၊ ဘဲ ကို အသင့္ စားလို႔ရပါၿပီ ။
Credit: ကိုုထိုုက္

Review

User Rating

3 (20 Votes)