ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား

 • အမဲမိုးခိုသား (Local Beef Tenderloin) = 400 g (၂၅ က်ပ္သား)
 • ပုစြန္ေၿခာက္ (Dried Shrimp) = 100 g (၆ က်ပ္သားခန္ ့)
 • ႏွမ္းဖတ္ခ်ဥ္ (Local Sesame Paste) = 160 g (၁၀ က်ပ္သားခန္ ့)
 • ႀကက္သြန္ၿဖဴ (Garlic) = 10 cloves (၁၀ တတ္)
 • ႀကက္သြန္နီ (Onion) = 2 cloves ( ၂ လံုး)
 • ငရုတ္ပြေၿခာက္ ( Dried Chili ) = 5 ( ၅ ေတာင့္ )
 • ခ်င္း (Ginger) = 50 g ( ၃ က်ပ္သားခန္ ့)
 • နႏြင္းမႈန္ ့ (Ground Turmeric) = 1 tsp (၁ လၻက္ဇြန္း)
 • ခေနာႀကက္သားမႈန္ ့ (Knorr Chicken Powder) = 2 tsp (၂ လၻက္ဇြန္း)
 • ပဲဆီသန္ ့ (Peanut Oil) = 5 tbsp ( ၅ စားပြဲဇြန္း )
 • ႏွမ္းဆီေမႊး (Sesame Oil) = a dash ( အနည္းငယ္)
 • ႏွမ္းၿဖဴ + ႏွမ္းမဲေလွာ္ (Black & White Sesame ) = a little (အနည္းငယ္)
 • ငရုတ္ေကာင္းမႈန္ ့ ( Crushed Black Pepper) = 1 tsp (၁ လၻက္ဇြန္း)
 • စပါးလင္ (Lemon Grass) = 2 stalks ( ၂ ပင္)
 • ပ်ဥ္းေတာ္သိမ္ရြက္ (Curry Leaves) = a little (အနည္းငယ္)
 • ႏွမ္းရြက္ (Sesame Leaves) = a little (အနည္းငယ္)
 • သံပုရာရည္ (Lime Juice) = 2 tbsp (၂ စားပြဲဇြန္း )
 • ငရုတ္သီးစိမ္း (Bird’s Eye Chili) = 10 (၁၀ ေတာင့္)
 • ေရသန္ ့ (Water) = 1 liter (၁ လီတာ)

ခ်က္ၿပဳတ္ပံုအညႊန္း

 1. အမဲမိုးခိုသား ကို ပါးပါးလွီးရၽြ္ ခေနာႀကက္သားမႈန္ ့၊ ငရုပ္ေကာင္းမႈန္႔၊ နႏြင္းမႈန္႔၊၊ႏွမ္းဖတ္ခ်ဥ္ ၊ သံပုရာရည္ ၊ ပုစြန္ေၿခာက္မႈန္႔၊ ပဲဆီသန္ ့အနည္းငယ္တို ့ၿဖင့္ ၁၅ မိနစ္ခန္ ့အရသာသြင္းထားပါ ။
 2. ႀကက္သြန္ၿဖဴ ၊ ႀကက္သြန္နီ ၊ ခ်င္း ႏွင့္ ငရုတ္သီးေၿခာက္ တို ့ကို ဟင္းအႏွစ္ၿဖစ္ေအာင္ ထုေထာင္းၿပီး ပ်ဥ္းေတာ္သိမ္ရြက္ ၊ စပါးလင္ တို ့ကို ဆီသတ္ရန္ ၿပင္ဆင္ထားပါ ။
 3. တစ္လံုးကို အပူေပးၿပီး အသင့္အရသာသြင္းထားေသာ အမဲမိုးခိုသားကို အသင့္ေထာင္းထားေသာ ငရုတ္သီးဟင္းအႏွစ္ ၊ စပါးလင္ ၊ ပ်ဥ္းေတာ္သိမ္ရြက္ တို ့ႏွင့္ လံုးခ်က္ပါ ။
 4. အမဲမိုးခိုသား ဆီၿပန္လွ်င္ ႏွမ္းဖတ္ခ်ဥ္ ၊ ေရသန္ ့အနည္းငယ္္ တို ့ၿဖင့္ ႏူးသည္အထိခ်က္ေပးပါ။
 5. အမဲမိုးခိုသား ႏွင့္ ႏွမ္းဖတ္ခ်ဥ္ ႏူးလွ်င္ ငရုတ္သီးစိမ္း ၊ ႀကက္သြန္ၿဖဴ ၊ ႏွမ္းရြက္ ၊ ဆလပ္ရြက္ တို ့ၿဖင့္ အလွဆင္ၿပီး ႏွမ္းၿဖဴ ၊ ႏွမ္းမဲ ေလွာ္ အနည္းငယ္ ၿဖဴးၿပီး တည္ခင္းပါ။

Knorr