ဟင္းသီးဟင္းႏွံေတြထဲမွာ ရုံးပတီသီးလည္း က်န္းမာေရးအာနိသင္ေတြ အမ်ားႀကီးပါရွိပါတယ္။ ရုံးပတီသီးစားေပးျခင္းျဖင့္ ဆီးခ်ိဳႏႈန္းကို ထိန္းေပးျခင္း၊ ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္းကို ေပ်ာက္ကင္းေစျခင္း၊ အျမင္အာရုံေကာင္းေစျခင္း၊ ေသြးထဲရွိကိုလက္စထေရာေတြကို ေလွ်ာ႔ခ်ေပးျခင္း၊ ေရာဂါခုခံစနစ္ကို အားေကာင္ေစျခင္း စတဲ့ က်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူးေတြရရွိစမွာပါ။

ရုံပတီသီးကို တုိ႔စရာအေနနဲ႔ ျပဳတ္ၿပီး သံုးေဆာင္ၾကသလို တစ္ခါတစ္ေလ ဒီတုိင္းေၾကာျ္ပီးလည္းစားၾကပါတယ္။ ဒီတိုင္းႀကီးစားရတာ ရုိးလြန္းလို႔ ျငီးေငြ႔သြားတဲ့သူေတြအတြက္ေတာ့ လြယ္ကူရုိးရွင္းၿပီး အရသာရွိတဲ့ ရုံပတီသီး ဒိန္ခ်ဥ္စပ္ေၾကာ္နည္းကိုတင္ေပးလိုက္ပါၿပီ။