ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား

 • ပုစြန္စိပ္ ( Shrimp) = ( 160 g ) ၁၀ က်ပ္သား
 • မွ်စ္ခ်ဥ္ ( Fermented Bamboo Shoot) = ( 160 g ) ၁၀ က်ပ္သား
 • အာလူး ( Potato ) = ( 320 g ) ၂၀ က်ပ္သား
 • ႀကက္သြန္နီ ( Onion ) = ( 2 cloves ) ၂ လံုး
 • ႀကက္သြန္ၿဖဴ ( Garlic ) = ( 10 cloves ) ၁၀ တတ္

 • ခ်င္း ( Ginger ) = ( a little ) အနည္းငယ္
 • မွ်င္ငါးပိ ( Shrimp Paste ) = ( 1 tbsp ) ၁ စြန္း
 • ငရုပ္ေကာင္းမွဳန္ ့ ( Crushed Black Pepper ) = ( ½ tsp ) ၀.၅ လၻက္စြန္း
 • ခေနာႀကက္သားမွဳန္ ့ ( Knorr Seasoning Powder ) = ( 3 tbsp ) ၃ စြန္း
 • နႏြင္းမွဳန္ ့ ( Ground Turmeric ) = ( 1 tsp ) ၁ လၻက္စြန္း

 • ငါးငံၿပာရည္ ( Fish Sauce ) = ( 1 tbsp ) ၁ စြန္း
 • နံနံပင္ ( Coriander Leaves ) = ( a little ) အနည္းငယ္
 • ငရုပ္သီးစိမ္း ( Fresh Chili ) = ( 10 cloves ) ၁၀ ေတာင့္
 • ရံုးပတီသီး ( Okra ) = ( 5 pcs ) ၅ ေတာင့္
 • ရွမ္းငရုပ္နီ ( Red Chili ) = ( 1 clove ) ၁ ေတာင့္၊ ေရသန္ ့ ( Water ) = ( 1 liter ) ၁ လီတာ

ၿပင္ဆင္ခ်က္ၿပဳတ္ပံုအညႊန္း

ေရေႏြး ကိုဆူေအာင္က်ိဳၿပီး ႀကက္သြန္ၿဖဴ ၊ ႀကက္သြန္နီ ၊ ခ်င္း၊ နႏြင္းမွဳန္ ့တို ့ႏွင့္ ၿပဳတ္ရည္တည္ထားပါ။

မွ်စ္ခ်ဥ္ ကိုေရအနည္းငယ္ၿဖင့္ေဆးၿပီး အာလူးကိုအခြံႏႊာရၽြ္ ပါးပါးလွီးထားပါ။

ၿပဳတ္ရည္က်က္လွ်င္ မွ်စ္ခ်ဥ္ ႏွင့္ အာလူး ထည့္ခ်က္ၿပီး အရသာက္ု္ိ မွ်င္ငါးပိ ၊ ငါးငံၿပာရည္ ၊ ခေနာ ႀကက္သားမွဳန္ ့၊ ငရုပ္ေကာင္းမွဳန္ ့တို ့ၿဖင့္ထိန္းညိွပါ။

အာလူး ႏွင့္ မွ်စ္ခ်ဥ္ ႏူးလွ်င္ အသင့္သန္ ့စင္ထားေသာ ပုစြန္စိပ္ ကိုထည့္ခ်က္ေပးၿပီး ရံုးပတီသိီး ၊ ရွမ္းငရုပ္နိီ ၊ ငရုပ္သီးစိမ္း ၊ နံနံပင္ တို ့အုပ္ရၽြ္တည္ခင္းပါ။

Knorr