ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား

  • မန္က်ည္းရြက္
  • ၾကက္သြန္နီ
  • ၾကက္သြန္ၿဖဴ
  • ငရုတ္ၾကမ္းမႈန္႔
  • ဆားႏွင့္ ဆီ အနည္းငယ္

ျပဳလုုပ္နည္း

၁။ မန္က်ည္းရြက္ကို ေရစင္ေအာင္ ေဆးျပီး ဇကာေလးနဲ႔ ေရစစ္ ထားပါ။

၂။ ၿပီးလ်င္ ၾကက္သြန္နီ မထူမပါး လွီးပါ။

၃။ ၾကက္သြန္ၿဖဴကို ဆံုထဲမွာ အရင္ ေလးငါးခ်က္ ေထာင္းျပီးလ်င္ မန္က်ည္းရြက္ ထည့္ပါ။

၄။ ငရုတ္ၾကမ္းမႈန္႔ အနည္းငယ္ ထည့္ျပီး ဆားသင့္ရံု ျဖဴးျပီး မန္က်ည္းရြက္ေလးေတြ ညက္လာေအာင္ ေထာင္းျပီး ဆီရႊဲရႊဲ ဆမ္းပါ ။

Credit: Soe’s Cooking Collection