ကိုယ္စားတဲ့အစားအစာေတြနဲ႔ ကိုယ္စားတဲ့အသီးအႏွံေတြမွာ ကယ္လိုရီဘယ္ေလာက္ပါလဲဆိုတာကို သိထားဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္။ မဝခ်င္တဲ့သူေတြနဲ႔ ဝိတ္ခ်ေနတဲ့သူေတြဆိုရင္ သိထားဖို႔ ပိုလိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူႀကိဳက္မ်ားၿပီး အစားမ်ားတဲ့ အသီး (၁၀) မ်ိဳးမွာ ပါဝင္ေနတဲ့ ကယ္လိုရီပမာဏေတြကို ေျပာျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ပန္းသီး

လူတိုင္းလိုလိုႀကိဳက္ၾကတဲ့ ပန္းသီး တစ္ပိုင္းမွာေတာ့ ၄၅ ကယ္လိုရီပါပါတယ္။

ငွက္ေပ်ာသီး

ငွက္ေပ်ာသီး တစ္ပိုင္းမွာေတာ့ ၈၀ ကယ္လိုရီပါရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဝိတ္တက္ခ်င္ရင္ အားရွိခ်င္ရင္ ငွက္ေပ်ာသီးစားေပးရပါတယ္။

ကီဝီသီး

ကီဝီသီးတစ္ပိုင္းမွာေတာ့ ၂၅ ကယ္လိုရီပါရွိပါတယ္။ ဝိတ္ခ်ေနတဲ့သူဆိုရင္ ကယ္လိုရီနည္းတဲ့ ကီဝီသီးကိုစားေပးႏိုင္ပါတယ္။

သရက္သီး

လူႀကိဳက္မ်ားတဲ့ အသီးတစ္ခုျဖစ္တဲ့ သရက္သီးတစ္ပိုင္းမွာေတာ့ ၅၉ ကယ္လိုရီပါရွိေနပါတယ္။

လိေမၼာ္သီး

လိေမၼာ္သီးတစ္ပိုင္းမွာေတာ့ ၄၈ ကယ္လိုရီပါရွိေနပါတယ္။

သစ္ေတာ္သီး

လူႀကိဳက္မ်ားတဲ့ သစ္ေတာ္သီးတစ္ပိုင္းမွာလည္း လိေမၼာ္သီးလိုပါပဲ ၄၈ ကယ္လိုရီပါရွိပါတယ္။

နာနတ္သီး

နာနတ္သီးတစ္ပိုင္းမွာေတာ့ ၄၂ ကယ္လိုရီပါရွိပါတယ္။

စပ်စ္သီး

စပ်စ္သီး ၁၀၀ ဂရမ္မွာေတာ့ ၂၀ ကယ္လိုရီပါရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဝိတ္က်ခ်င္ရင္ စပ်စ္သီးစားပါ။

ေရွာက္သီး၊ သံပုရိုသီး

ေရွာက္သီးနဲ႔ သံပုရိုသီးမွာ တစ္ပိုင္းမွာေတာ့ ၁၄ ကယ္လိုရီပါရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဝိတ္က်ခ်င္တဲ့သူေတြ ေဖ်ာ္ရည္လုပ္ေသာက္ၾကတာပါ။

မက္မြန္သီး

မက္မြန္သီးတစ္ပိုင္းမွာလည္း ၃၆ ကယ္လိုရီပါရွိပါတယ္။

Photo Source: www.pexels.com