ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား

  • ကင္ခ်ီ
  • ကိုုးရီးယား ငရုုတ္နွစ္
  • ခရုုဆီ
  • နွမ္းဆီ
  • ၾကက္ဥ

ျပဳလုပ္ပံု

၁။ ပထမဦးစြာ ေရခဲသတၱာထဲမွ အျပင္ထုတ္၍ အခ်ဥ္ေဖာက္ထားေသာ ကင္ခ်ီ အနည္းငယ္ကို္ နုုပ္ႏုပ္စဥ္းၿပီး ဒယ္အိုးထဲသို႔ ဆီအနည္းငယ္ ထည့္၍ ေၾကာ္ပါ။

၂။ ထို႔ေနာက္ ထမင္း ထည့္ပါ။ ကိုရီးယား င႐ုပ္ဆီ ႏွင့္ ခ႐ုဆီ (Oyster Sauce) အနည္းငယ္ ထည့္ၿပီး နွံ႔ေအာင္ ေမႊေပးပါ။

၃။ ထို႔ေနာက္ ႏွမ္းဆီ အနည္းငယ္ ဆမ္း၍ သမေအာင္ ထပ္ေမႊၿပီး အသင့္စားသံုးႏိုင္ပါၿပီ။

၄။ ၾကက္ဥ ႀကိဳက္လ်ွင္ အေပၚတြင္ ၾကက္ဥေၾကာ္ တင္၍လည္း စားသံုးလို႔ ရပါသည္။ မွတ္ခ်က္။ Kimchi Fried Rice ေၾကာ္လ်ွင္ Sour Kimchi (ကင္ခ်ီအခ်ဥ္) ျဖင့္သာ ေၾကာ္ရပါသည္။ မီးဖိုေပၚမွ မခ်ခင္ နွမ္းဆီ အနည္းငယ္ ဆမ္းၿပီးေမႊေပးလ်ွင္ အထူးေကာင္းမြန္ေသာ အနံ႔,အရသာ ကိုရ႐ွိပါသည္။

Credit: ဇြဲသုုသုု