ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား

  • ဆန္ၾကမ္း (သိုု႔မဟုုတ္) ငစိန္ဆန္ – ၂ လုံး
  • ပဲလြန္း – ဘူး တစ္၀က္ (ႏုိ႔ဆီဘူး) ( ျပဳတ္ထားပါ)
  • အုန္းသီး – ၁ လုံး
  • ထန္းလ်က္ – ၂၀ က်ပ္သား (ထန္းလ်က္ရည္ ပ်စ္ပ်စ္က်ဳိထားပါ )
  • နွမ္း
  • ဆား

ျပဳလုပ္နည္း

သန္႔စင္ထားသည့္ ဆန္ကုိ ဆန္မႈန္႔ ႀကိတ္ပါ။ အုန္းသီးကုိ ျခစ္ၿပီး အုန္းႏုိ႔ ညွစ္ထားေပးပါ။ ႀကိတ္ထားသည့္ ဆန္မႈန္႔ကိုု ၃ပံုု ပံုုပါ။ ဆန္မႈန္႔ တပံုုထဲတြင္ ဆားနဲနဲ ထည့္ရ်္၊ အုန္းႏုိ႔နွင္႔ သမေအာင္ နယ္ေပးပါ။

ေနာက္ ဆန္မႈန္႔ တပံုုကုိ က်ဳိထားတဲ့ ထန္းလ်က္ရည္နွင့္ ေသေသခ်ာခ်ာ ႏွံ႔ေအာင္ နယ္ေပးပါ။ က်န္ ဆန္မႈန္႔ တပံုုကုိ ျပဳတ္ထားသည့္ ပဲလြန္းနွင့္ ႏွံ႔ေအာင္ နယ္ေပးပါ။ နယ္ျပီးသား မုန္႔မ်ားကိုု ပိတ္စိမ္းပါးနွင့္ တထုပ္ျခင္း ထုပ္ျပီး ထမင္းေပါင္းအုိးထဲ ထည့္ေပါင္းပါ။

ေပါင္းတဲ့အခါ ထမင္းေပါင္းအုိး၏ အေပၚဆင္႔တြင္ ပိတ္စိမ္းပါးကိုု ခင္းျပီး ပိတ္စ အေပၚသိုု႔ မုန္႔နွစ္မ်ာကုိ ေလာင္းထည့္ျပီး၊ ေပါင္းအုိး၏ ေအာက္တြင္ ေရထည့္ျပီး၊ ေရေႏြးဆူနွင့္ ေပါင္းပါ။

ေပါင္းျပီးတဲ့ မုန္႕မ်ားကိုု မြသြားေအာင္ တစ္ခါ ျပန္နယ္ရ်္ ဇကာနွင့္ တုိက္ခ်ျပီး မုုန္႔တစ္မ်ဳိးကိုု တစ္ပံုစီ ပံုုထားေပးပါ။ ျပီးလ်င္ မုန္႔ေပါင္းမည့္ အုိးထဲတြင္ ဌက္ေပ်ာရြက္ကိုု နွစ္ထပ္ သံုုးထပ္ ခင္းရ်္ ပိတ္စိမ္းပါးကိုု ဌက္ေပ်ာရြက္ကိုု အေပၚမွ ထပ္ခင္းေပးပါ။

ေအာက္ဆံုးအဆင့္မွ ထန္းလ်က္နဲ႔ နယ္ထားသည့္ မုန္႔သား၊ အလယ္အဆင့္တြင္ ပဲနွင့္ နယ္ထားသည့္ မုန္႔သား၊ အေပၚဆံုးအဆင့္တြင္ အုန္းႏုိ႔နွင့္ နယ္ထားသည့္ မုန္႔သားကုိ တလႊာစီ ထည့္ရ်္ ေရေႏြးေငြ႕ နွင့္ ေပါင္းပါ။

မုုန္႔သားမ်ား က်က္သြားလ်င္ သံုးေရာင္ခ်ယ္ မုန္႕စိမ္းေပါင္း စားရန္ အစဥ္သင့္ ျဖစ္ပါျပီ။ မိမိစားလိုုသည့္ မုန္႕စိမ္းေပါင္းကိုု ပန္းကန္ထဲ ထည့္ရ်္ ႏွမ္းေထာင္း၊ အုန္းသီးျခစ္ တိုု႔နွင့္ တြဲရ်္ စားသံုုးနိုုင္ပါသည္။

MyFood Myanmar