ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား

 • ဖရုံ႐ြက္
 • သဖန္း႐ြက္
 • ဒန္႔ဒလြန္႐ြက္
 • ေညာင္ခ်ဥ္႐ြက္
 • ဆူးပုတ္
 • ကင္းပုံ႐ြက္
 • မႈိဟင္းရည္
 • ဆား
 • ဟင္းခ်ဳိမႈန္႔
 • ပဲပုပ္
 • ဆီ
 • ခရမ္းခ်ဥ္သီးမွည့္
 • ေရ

ျပဳလုပ္နည္း

 1. ဟင္းရည္အုိးထဲကို ေရ၊ ဆား၊ ဟင္းခ်ဳိမႈန္႔၊ ပဲပုပ္တခ်ပ္ကိုု မီးကင္ေထာင္းမႈန္၊႔ ဆီနဲနဲ၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီးမွည့္ အရင္တည္ပါ။
 2. ဟင္းရည္အုိး ေတာ္ေတာ္ပြက္ ဆူစားခါနီးမွာ အ႐ြက္ထည့္ရင္ ရပါၿပီ။
 3. ဖရုံ႐ြက္၊ သဖန္း႐ြက္၊ ဒန္႔ဒလြန္႐ြက္၊ ေညာင္ခ်ဥ္႐ြက္၊ ဆူးပုတ္၊ ကင္းပုံ႐ြက္၊ မႈိ ထည့္ပါတယ္။
 4. အေပါ့အငံ ျမည္းရ်္ သံုးေဆာင္နိုင္ပါသည္။

Credit: Phyu Phyuhnin