ႀကက္သားေၾကာ္ နည္း ၃ နည္း


Share this on:

I.   ၾကက္င႐ုပ္သီးအစပ္ေၾကာ္

ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား

 1. Cp.ၾကက္ေပါင္
 2. ဆား
 3. သၾကား
 4. င႐ုပ္ ေကာင္းမႉန္႔
 5. ဟင္းခတ္မႉန္႔ အနည္းငယ္
 6. င႐ုပ္သီးေဆာစ့္
 7. ၾကက္ဥ
 8. ဆန္မႉန္႔
 9. ဆီ

ျပဳလုုပ္နည္း

 1. Cp.ၾကက္ေပါင္ေလးေတြကို အသံုးျပဳပါက ပိုစား ေကာင္းပါတယ္။
 2. ၾကက္သားကို ဆား၊ သၾကား၊ င႐ုပ္ ေကာင္းမႉန္႔၊ ဟင္းခတ္မႉန္႔ အနည္းငယ္နဲ႔ င႐ုပ္သီးေဆာစ့္တို႔နဲ႔ ေရာနယ္ကာ တစ္နာရီခန္ ႔ႏွပ္ထားပါ။
 3. ၾကက္ဥ တစ္လံုးခန္႔ ေၾကေအာင္ ေခါက္ထားပါ။ဒယ္အိုးထဲ ဆီသန္႔ ခပ္မ်ားမ်ား ထည့္ကာ အပူေပးပါ။
 4. ၾကက္သားကို ၾကက္ဥရည္ျဖင့္ နွစ္ေပးၿပီး ဆန္မႉန္႔ အနည္းငယ္နဲ ႔လူးၿပီး၊ ဆီပူပူထဲ ၾကြတ္တဲ့အထိ ၁၀ မီနစ္ခန္႔ ေၾကာ္ၿပီး မီးအ႐ွိန္ ေလ်ွာ့ကာ ၁၅ မီနစ္ခန္႔ ၾကြတ္ေအာင္ေၾကာ္ကာ ဆီစစ္ အေအး ခံထားပါ။
 5. စားကာနီး င႐ုပ္သီး ေဆာစ့္ျဖင့္ ေလာင္းကာ သံုး ဆာင္ နိုုင္ပါၿပီ။

II.   ၾကက္ေတာင္ပံႏွမ္းကပ္ေၾကာ္

ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား

 1. ၾကက္သား
 2. ဆား
 3. င႐ုပ္ေကာင္းမႉန္႔.
 4. သၾကား.
 5. ဟင္းခတ္မႉန္႔
 6. ၾကက္ဥ
 7. နွမ္းျဖဴ
 8. ဆီ

ျပဳလုုပ္နည္း

 1. ၾကက္သားကို ေဆးေၾကာ သန္႔စင္ျပီး ဆား၊ င႐ုပ္ေကာင္းမႉန္႔.၊ သၾကား၊ ဟင္းခတ္မႉန္႔ တို႔ျဖင့္ေရာနယ္ကာ ၁နာရီခန္ ႔ႏွပ္ထားပါ။
 2. ဒယ္အိုးထဲ ဆီပူေအာင္ တည္ၿပီး နွပ္ထားေသာ ၾကက္သားမ်ားကို ၾကက္ဥရည္ နွင့္ နွစ္ၿပီးနွမ္း ျဖဴနဲ႔ လူးကာ ဆီပူပူထဲ ၁၀မီနစ္ခန္႔ ေၾကာ္ၿပီး မီးအ႐ွိန္ေလ်ွာ့ကာ ၁၅ မီနစ္ခန္႔ ၾကြတ္ေအာင္ ေၾကာ္ၿပီး ဆီစစ္ အေအးခံကာ သံုးေဆာင္ႏိုင္ပါၿပီ။

III.   ၾကက္သားခရမ္းခ်ဥ္သီးေဆာ့စ္ေၾကာ္

ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား

 1. ၾကက္သား
 2. ဆီ
 3. ဆား
 4. င႐ုပ္ေကာင္းမႉန္႔.
 5. သၾကား
 6. ဟင္းခတ္မႉန္႔
 7. ခရမ္းခ်ဥ္သီး ေဆာစ့္

ျပဳလုုပ္နည္း

 1. ၾကက္သားကို ေဆးေၾကာသန္႔စင္ၿပီး..ဆား၊ ဟင္းခတ္မႉန္႔၊ င႐ုပ္ေကာင္းမႉန္႔၊ သၾကား၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး ေဆာစ့္ တို႔ျဖင့့္ ေရာနယ္ကာ ၁ နာရီခန္႔ နွပ္ထားပါ။
 2. ဒယ္အိုးထဲ ဆီပူေအာင္ တည္ၿပီး ၾကက္သား ထည့္ကာ မီနစ္ ၁၀ခန္႔ မီးျပင္းျပင္းနဲ႔ ေၾကာ္ၿပီး မီးအ႐ွိန္ ေလ်ွာ့ကာ ၁၅ မီနစ္ခန္႔ ၾကြတ္ေအာင္ေၾကာ္ၿပီး ဆီစစ္ အေအးခံကာ ခရမ္းခ်ဥ္သီး ေဆာစ့္ျဖင့္ တြဲဖက္ စားသံုးႏိုင္ပါၿပီ။

Credit:  Thida Lay Lay

Review

User Rating

5 (2 Votes)