တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးတြင္ ႏွစ္ႀကိမ္မွ ေလးႀကိမ္အထိ အေအးမိဖ်ားနာျဖစ္ေပၚတတ္ပါတယ္။ အေအးမိတာအတြက္ ကုသေပးႏုိင္တဲ့နည္းလမ္းေတြရွိေပမယ့္လည္း ႀကိဳတင္ကာကြယ္ထားတာက အေကာင္းဆံုးပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အကယ္၍ အေအးမိသြားၿပီဆိုလွ်င္ေတာ့ ဖ်ားနာသည့္အခ်ိန္ကိုေလ်ာ့နည္းေစၿပီး ျပန္လည္သက္သာလာေစႏုိင္ရန္ အခ်ိဳ႕ေသာအစားအေသာက္မ်ားက ကူညီေပးႏုိင္ပါတယ္။

သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္မ်ားသည္ လည္ပင္းနာျခင္းကို သက္သာေစကာ ကိုယ္ခံအားေကာင္းမြန္ရန္ လိုအပ္သည့္ အာဟာရဓာတ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ပါတယ္။

သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္၏အေျခခံအခ်က္မ်ား

ေနမေကာင္းျဖစ္ခ်င္သလို ခံစားရသည့္အခ်ိန္မွာေတာင္ သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္မ်ားကို ေသာက္သံုးျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ခံအားကို ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္အသီးမ်ာကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးလွ်င္ အျခားအေရာအေႏွာမ်ား၊ ေရခဲျဖင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီး ရရွိလာတဲ့ေဖ်ာ္ရည္ကို ေသာက္သံုးျခင္းျဖင့္ လည္ပင္းတစ္ေလွ်ာက္ေအးျမတဲ့ အရသာကို ခံစားႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

သစ္သီးမ်ား၏အျခားအခ်က္မ်ား

သာမန္အေအးမိတာကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ဗီတာမင္စီသည္ ထိထိေရာက္ေရာက္ကာကြယ္ႏုိင္သည္မဟုတ္ေသာ္လည္း ျဖစ္ပြားသည့္အခ်ိန္ကိုေတာ့ ေလ်ာ့နည္းသြားေစႏုိင္ပါတယ္။ အနက္ေရာင္ဘယ္ရီသီးမ်ား၊ ရက္စ္ဘယ္ရီ၊ စေတာ္ဘယ္ရီ၊ လိေမၼာ္သီး၊ ကီ၀ီ၊ သေဘာၤသီး၊ သရက္သီးႏွင့္ နာနတ္သီးတို႕သည္ ဗီတာမင္စီအလြန္ႀကြယ္၀ပါတယ္။

အစိမ္းေရာင္အသီးအရြက္မ်ားထပ္ေပါင္းထည့္ျခင္း

အသီးေဖ်ာ္ရည္မ်ားတြင္ အစိမ္းေရာင္အရြက္မ်ားထပ္ေပါင္းထည့္ျခင္းသည္ antioxidant ပမာဏကို ပိုမိုျမွင့္တင္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ကိုက္လန္သည္သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းရန္အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ထည့္ေပါင္းမႈမ်ား

အပူပိုင္းရွိလူမ်ားအတြက္ လိေမၼာ္သီးေဖ်ာ္ရည္ႏွင့္အုန္းရည္၊ သရက္သီး သို႕မဟုတ္ သေဘာၤသီးႏွင့္နာနတ္သီး၊ ေရခဲ တို႕အျပင္ ေထာင္းႀကိတ္ထားသည့္ဂ်င္း ကိုထည့္သြင္းျခင္းသည္ ေခ်ာင္းဆိုးမႈႏွင့္လည္ပင္းနာက်င္မႈကို သက္သာေစႏုိင္ပါတယ္။