ကိုရီးယားထမင္းသုပ္သည္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ကိုယ္စားျပဳ အစားအစာမ်ားအနက္ တစ္ခုအျဖစ္ ကမၻာတြင္ လူသိမ်ားေသာ အစားအစာျဖစ္သည္။ ဇလံုထဲတြင္ အရြက္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အသား ၊ၾကက္ဥ ၊ငရုပ္သီးအႏွစ္တို႔ကို ထည့္ၿပီး နယ္စားေသာ အစားအစာျဖစ္သည္။ ကိုရီးယားတြင္လည္း ေနရာေဒသတိုင္းတြင္ ထည့္စားေသာ အရြက္မ်ားႏွင့္ အသားမ်ားမွာ ကြဲျပားၿပီး၊နာမည္အႀကီးဆံုးေဒသမွာ ေဂ်ာန္ဂ်ဴျဖစ္သည္။ ကိုရီးယားတြင္လညိး ေဂ်ာန္ဂ်ဴထမင္းသုပ္မွာ နာမည္အႀကီးဆံုး ထမင္းသုပ္မ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည္။

ကိုရီးယား အစားအစာမ်ားထဲမွ ေလယာဥ္ေပၚတြင္ ေကၽြးေမြးသည့္ အစားအစာအျဖစ္ ပထမဦးဆံုး ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ အစားအစာမွာ Bibimbab ဟုေခၚသည့္ ကိုရီးယား ထမင္းသုပ္ပဲ ျဖစ္ပါသည္။ Bibimbab (ကိုရီးယားထမင္းသုပ္)ကေတာ့ ကိုရီးယား ျပည္တြင္း ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား၏ ေလယာဥ္ေပၚတြင္ပဲ ေကၽြးေမြးဧည့္ခံသည့္ အစားအစာမဟုတ္ပဲ ျပည္ပေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား ေပၚတြင္ပါ ေကၽြးေမြးဧည့္ခံလွ်က္ရွိပါသည္။

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပါ နာမည္ႀကီးေသာ ကိုရီးယား အစားအစာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻေက်ာ္ အဆိုေတာ္ Michael Jacksonလည္း ကိုရီးယား ထမင္းသုပ္ Bibimbabကို ႏွစ္ၿခိဳက္ခဲ့တယ္ဆိုတာကေတာ့ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သိထားၾကတဲ့ အေၾကာင္းအရာေလးတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္လည္း ကမာၻ႕ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ကိုရီးယား ထမင္းသုပ္က ပိုၿပီး လူႀကိဳက္မ်ား လူသိမ်ားလာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါအျပင္ ကိုရီးယားလူမ်ိဳးမ်ား အသက္ရွည္ေစသည့္ အစားအစာတစ္ခုအျဖစ္ ႏွစ္ၿခိဳက္စြဲၿမဲ စားသံုးေလ့ရွိတဲ့ အစားအစာတစ္ခုအေနနဲ႕လည္း နာမည္ႀကီးပါတယ္။