အိမ္တစ္အိမ္မွာ အေျခခံ လုိအပ္ခ်က္အေနနဲ႔ မရွိမျဖစ္က မီးဖိုပါ။ ေနရာေဒသနဲ႔ စီးပြားေရး အေျခအေနေတြေပၚ မူတည္ၿပီး အသံုးျပဳပံု ကြာျခားသြားတာမ်ိဳးေတြပဲ ရွိပါတယ္။ အိမ္တိုင္းမွာေတာ့ ခ်က္ျပဳတ္ဖို႔ မီးဖို ရွိၾကပါတယ္။ တိုးတက္ၿပီး ႏုိင္ငံေတြမွာေတာ့ ေခတ္နဲ႔ အလိုက္ တီထြင္ၿပီး ထုတ္လုပ္တဲ့ မီးဖိုေတြကို သံုးၾကေပမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအ၀င္ အာရွႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ေယဘုယ်သံုးေနတဲ့ မီးဖို အမ်ိဳးအစားေတြကေတာ့
အမ်ားႀကီး မရွိပါဘူး။

3-stone-stove

466723378

၁။ ထင္းမီးဖို

လွ်ပ္စစ္မီး မရႏိုင္ေသးတဲ့ ေနရာေတြမွာ အသံုးျပဳေနၾကပါေသးတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ အခ်ိဳ႕နယ္ေတြဖက္မွာ သံုးေနၾကဆဲပါ။ ၿမိဳ႕ေပၚမွာေတာ့ လမ္းေဘးဆုိင္ အခ်ိဳ႕မွာ အသံုးျပဳေနၾကဆဲပါ။ ဥပမာ အေၾကာ္ဆိုင္ ေတြမွာပါ။ အာရွႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာလည္း အသံုးျပဳေနၾကဆဲပါ။ မီးဖိုပံုစံေတာ့ ကြဲျပားပါတယ္။

1ThaiStove01

၂။ မီးေသြးမီးဖို

ထင္းေနရာမွာ မီးေသြးကို သံုးတာပါ။ မီးေသြးေတာင့္လို႔ ေခၚတဲ့ အခဲလိုက္ေတြကိုလည္း သံုးၾကပါတယ္။ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ေတြမွာ အသံုးျပဳေနဆဲပါ။  အခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ စပါးႀကိတ္ရာကေန ထြက္လာတဲ့ စပါးခြံကို အသံုးျပဳၿပီး ဖြဲမီးဖိုေတြကို
အသံုးျပဳၾကပါေသးတယ္။ မီးဖိုကို ရြံ႔ေစးနဲ႔ လုပ္ထားတာ ျဖစ္ၿပီး ေတာရြာေတြမွာ သံုးၾကပါတယ္။

Gas_stovegastove

၃။ ဂက္စ္မီးဖို

ကမာၻတစ္၀ွမ္း အသံုးမ်ားၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း သံုးၾကပါတယ္။ မီးမရတဲ့ ေန႔ေတြမွာ ခ်က္တာ ျမန္ေစဖို႔ အတြက္ ဂက္စ္မီးဖိုကို သံုးၾကပါတယ္။ စားေသာက္ဆိုင္ေတြမွာ အသံုးမ်ားၿပီး အိုးအႀကီး အိုးအေသး ပံုစံေတြ ကြဲသြားပါတယ္။ မီးဖို ပံုစံေတြကလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိပါတယ္။

electric_cooktop

၄။ လွ်ပ္စစ္ မီးဖို

လွ်ပ္စစ္ မီးဖိုေတြမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိလာပါတယ္။ ပလပ္ထိုးၿပီး တည္ရတာခ်င္းေတာ့ တူေပမယ့္ ပံုစံေတြ ခံႏုိင္၀န္အားေတြနဲ႔ ကြဲျပားၿပီး ပံုစံမ်ဳိးစံု ရွိလာပါတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္း အသံုးမ်ားလာတာကေတာ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ မီးဖိုပါ။ မီတာစား သက္သာၿပီး ခ်က္ရတာ ျမန္တဲ့ အတြက္ အသံုးမ်ားၾကပါတယ္။

ricecooker

၅။ Rice Cooker

လွ်ပ္စစ္မီးရတဲ့ ေနရာေတြမွာ အသံုးမ်ားပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ထမင္းနဲ႔ ဆန္ျပဳတ္တို႔ ခ်က္ရာမွာ သံုးၾကပါတယ္။ ပံုစံမ်ိဳးစံုရွိၿပီး ဂ်ပန္ပစၥည္းေတြကို အသံုးမ်ားၾကပါတယ္။

Oval_Crock

၆။ Slow Cooker

Rice Cooker ပံုစံမ်ိဳးပါ။ Timer ပါၿပီး ၀က္လက္ေပါင္းတို႔ စတူးတို႔ ခ်က္ရာမွာ သံုးၾကပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ တြဲသံုးရတာမို႔ ၿမိဳ႕ျပေတြမွာ အသံုးမ်ားပါတယ္။
ခ်က္ျပဳတ္တဲ့ အခါ အသံုးျပဳတဲ့ မီးဖိုေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီး ရွိေပမယ့္ အာရွႏုိင္ငံေတြမွာေတာ့ ဒီမီးဖိုေတြက အသံုးမ်ားပါတယ္။

Ref: wiki