ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား

  • သာကူ
  • ေရ
  • သၾကား
  • အုန္းႏို ့
  • နိုု႔ဆီ
  • ဆား

ျပဳလုပ္နည္း

  1. အရင္ဆံုး ေရ နဲ ့သၾကား ကိုပြက္ပြက္ ဆူေအာင္ ႀကိဳပါ။ ဆား ထည့္လိုလွ်င္ အနည္းငယ္ ထည့္ၿပီးရင္ သာကူ ထည့္ပါ။ သာကူထည့္ၿပီးရင္ေတာ့ ဆက္တိုက္ ေမႊေပးပါ ။
  2. သာကူ အထဲက အဆံအျဖဴေလးေတြ အနည္းငယ္ပဲ က်န္ေတာ့တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ခဲရန္အတြက္ ဆီသုတ္ထားတဲ့ ဗန္းထဲ ေလာင္းထည့္ပါ။ အေပၚမီး ေပးရမွာ ျဖစ္လို ့ ဒန္ဗန္းပဲ ျဖစ္ရပါမယ္။
  3. အေပၚ အလႊာအတြက္ အုန္းႏို ့၊ ႏို႔ဆီ ႏွင့္ သၾကား တို႔ကို ပန္းကန္ တစ္ခုထဲမွာ ေရာၿပီး ေမႊေပးပါ။ အားလံုး ေရာသြားၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ သာကူေပၚကို ေလာင္းခ်ၿပီး မ်က္ႏွာျပင္ ညီေအာင္ ညိွေပးပါ ။
  4. ဒန္အိုး အဖံုး တင္ၿပီး မီးေပးပါ ။ မီးေသြးနဲ႔ ဖုတ္လ်ွင္ အေပၚလႊာကို အုန္္းႏို႔ဗူး နဲ ့လုပ္ထားပါတယ္။ အုန္းသီး ျခစ္ၿပီး သံုးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ နဲနဲပ်စ္ေအာင္ ျပန္ႀကိဳပါ။ ၿပီးမွ သၾကား ၊ ႏို႔ဆီ ထည့္ေမႊပါ ။

Credit: Honney Nya Honney