ပါ၀င္ပစၥညး္မ်ား

  • ေကာက္ညႇင္းဆန္ – ၂ လံုး
  • အုန္းႏို႔ – 250ml
  • ဒူးရင္းသီးအမႊာႀကီးႀကီး – ၃ မႊာ
  • ေက်ာက္ေက်ာမႈန္႔ – 10 g
  • သၾကား – ၁၅ က်ပ္သား

ျပင္ဆင္ျပဳလုပ္နည္း

  1. ေကာက္ညႇင္းဆန္ ၂ လံုးကို ေရစင္ေအာင္ေဆးၿပီး ၆ နာရီၾကာေရစိမ္ထားေပးပါ။  ေကာက္ညႇင္းဆန္မ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္အညီ   ေရထည့္ၿပီး ေကာက္ညႇင္းခ်က္ထားပါ  ။ အေအးခံထားပါ ။
  2. သၾကား ၁၅ က်ပ္သားနဲ႔ အုန္းႏို႔ 250 ml ကို ေရာက်ိဳၿပီး ေကာက္ညႇင္းထည့္ပါ ။  အုန္းႏို႔ရည္ခန္းၿပီး ေကာက္ညႇင္းလံုးသြာရင္ ဗန္းထဲထည့္ၿပီး မ်က္ႏွာျပင္ညီေအာင္ ဖိသိပ္ေပးပါ ။
  3. အုန္းႏို႔ရည္ 250 ml အပါအဝင္ ေရ တစ္လီတာ ၊ ေက်ာက္ေက်ာမႈန္႔ 10 g ၊ သၾကား ၁၅ က်ပ္သား အားလံုးေရာက်ိဳပါ။
  4. ဒူးရင္းသီးအမႊာႀကီးႀကီး ၃ မႊာကို ႀကိတ္ေခ်ထားပါ ။  ေက်ာက္ေက်ာရည္ ဆူၿပီးရင္ မီးဖိုေပၚမွခ်ၿပီး  ဒူးရင္းသီးထည့္ေမႊပါ ။ ဒူးရင္းသီးထည့္ၿပီး ေက်ာက္ေက်ာရည္ကို ေကာက္ညႇင္းေပၚေလာင္းထည့္ အေအးခံၿပီး ႏွစ္သက္သလို လွီးျဖတ္စားသံုးႏိုင္ပါၿပီ။

Credit: Lann Lann